Fa

A Encyclopedia Zandagenica wikiből
Elszállításra váró deszkák

A kövön kívül a legfontosabb, ökoszférából nyert építő- és feldolgozóipari alapanyag.